Το μέλι το οποίο

  • είναι κατάλληλο για βιομηχανικές χρήσεις ή ως συστατικό σε άλλα τρόφιμα που στη συνέχεια υφίστανται μεταποίηση και
  • μπορεί
    • να παρουσιάζει ασυνήθιστη γεύση ή οσμή
    • να έχει αρχίσει να υφίσταται ή να έχει υποστεί ζύμωση ή
    • να έχει υπερθερμανθεί